Tubs Polipropilè

El polipropilè es un termoplàstic amb excel•lent resistència als productes químics, esterilitzable al vapor i amb unes extraordinàries propietats d’aïllant elèctric fins i tot en altes temperatures.
La seva alta resistència al atac químic el fa útil en instal•lacions químiques, farmacèutiques, mineres o de maquinaria en general, sempre que no hi hagi grans esforços per fricció.

Producte:

Es produeixen en diferents diàmetres, des de 3mm fins a 100mm de diàmetre, segons petició de client.
Embalatge:
 • Es produeixen en diferents colors segons petició del client.
 • Es subministren en rotllos o tallats a mida.
 • També es produeix tallat helicoïdalment per utilitzar-lo com a protector o agrupador de cables, tubs, conductes, etc.
Característiques tècniques:
 • Rang de temperatura de treball: 0ºC +100ºC.
 • El material es caracteritza per una gran capacitat de recuperació elàstica.
 • Resisteix l’aigua bullint, i es pot esterilitzar a temperatures de 140ºC sense deformació.
 • Resisteix aplicacions de càrrega a una temperatura de fins a 70ºC sense deformar-se.
 • Gran resistència a la penetració dels microorganismes.
 • Gran resistència als detergents comercials a una temperatura de fins a 80ºC.
 • Degut a la seva densitat, flota a l’aigua.
 • Es un material que destaca per la seva resistència a la temperatura, al impacte i al esclafament, té l’avantatge de que envelleix molt lentament.
 • Es una tuberia molt lleugera, es podria dir que la més lleugera en les xarxes d’abastament, i força inerts a l’agressivitat de les aigües i de les terres.
 • El polipropilè disminueix la producció de soroll al seu interior, a més de ser un bon aïllant.
 • Son tubs amb propietats d’aïllament tèrmic i elèctric, per tant les corrents vagabundes i tel•lúriques que afecten els tubs metàl•lics aquí no existeixen, pel que els efectes d’electròlisi que destrueixen els tubs enterrats no els afecten.
 • La seva condició de termoplàstics, permeten que al escalfar-los s’estovin i es puguin corbar i manipular amb gran facilitat.
 • Causa de la seva llisor interna, no és fàcil que es produeixin incrustacions de cap tipus.
 • Canonades fabricades amb PP són inalterables davant la corrosió i els productes químics. Per això, són indicats per als sistemes de calefacció o la conducció de substàncies agressives.
Aplicacions:
 • Aerosols i difusors
 • Fundes i proteccions d’articles medicoquirúrgics.
 • Guies
 • Perfils
 • Conduccions sanitàries d’aigua calenta i freda.
 • Conduccions pneumàtiques a baixa pressió i temperatura.
 • Casquets i fundes en automoció.
 • Dosificadors.
 • Conduccions elèctriques. (Fundes aïllants)

Sol·licitud d'informació

Consent(Obligatori)
Consent