Tubs de Polietilè

100% Polietilè
Polietilè d’alta o de baixa densitat segons aplicacions.
Mides des de 3mm fins a 30mm de diàmetre.
Apte per alimentació, flexible, lleuger i químicament inert.
Els tubs poden ser de polietilè d’alta o de baixa densitat. Els tubs de baixa densitat (tou) son molt flexibles y mal•leables i els tubs d’alta densitat (durs) aguanten millor les altes temperatures, fins a 70ºC.

Es un tipus de tuberia lleugera (es podria dir que es la mes lleugera en el camp de xarxes d’abastament) amb una alta resistència a la agressivitat de l’aigua i la terra.

 • La superfície interior es completament llisa, fet important des del punt de vista hidràulic, ja que té unes pèrdues de carrega molt reduïdes. Això permet reduir les seccions en un 15% respecte als tubs tradicionals.
 • Molt bon comportament davant les gelades o baixes temperatures.
 • Degut a la seva llisor, es difícil que es produeixin incrustacions de qualsevol tipus.
 • La seva condició de termoplàstic permet que al escalfar el tub, s’estovi i es pugi corbar i manipular amb gran facilitat. Aquesta possibilitat de manipulació, permet reduir el número de juntes i en conseqüència les possibles pèrdues.
 • Son tubs amb característiques aïllants, tèrmic i elèctric.
Embalatge
 • Es subministren en diferents colors segons petició de client.
 • Es subministren en rotllos o tallats segons especificacions de client.
 • També es produeix tallat helicoïdalment per utilitzar-lo com a protector o agrupador de tubs o cables.
Característiques tècniques:
 • Temperatures d’utilització de -35ºC a 55ºC. Punto de quebrat a -70ºC.
 • Resistent, flexible i lleuger.
 • Adequat per una amplia varietat d’aplicacions industrials.
 • Absència de plastificants per evitar qualsevol contaminació del producte.
 • No transmet sabor o olor al que transporta.
 • Apte per al transport de una amplia gamma de substàncies.
 • Químicament inert.
 • Es una bona barrera per gasos, vapor i humitat.

Aplicacions:

 • Aerosols i difusors
 • Fundes i protectors d’articles medicoquirúrgics.
 • Conduccions sanitàries d’aigua calenta I Freda.
 • Tuberia típica de reg.
 • Apte per a conduccions neumàtiques a baixa pressió i temperatura.
 • Fundes d’automoció.
 • Dosificadors.
 • Conduccions elèctriques (característiques aïllants)

Sol·licitud d'informació

Consent(Obligatori)
Consent